Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie - CST -( v překladu lebko - křížová terapie) je velmi jemná neinvazivní doteková manipulační technika vhodná pro dospělé, děti i těhotné ženy. Provádí se v oblečení, na lehátku a (téměř) beze slov. Řadí se mezi alternativní terapie holistického (celostního) ošetřování. Terapeuta při této terapii především zajímá cranio - sacrální rytmus ošetřovaného. Z toho vyplývá, že terapeut se dotýká ošetřovaného především na hlavě (cranium) a křížové kosti (sacrum), ale může se dotýkat kdekoli na těle.

O metodě                                                                                                                                                                 Metoda je praktikována palpačně, tedy dotekem a sleduje pulzaci centrálního nervového systému, pulzaci mozkomíšního moku. Školený terapeut je schopen tento rytmus zachytit a sledovat na kostech lebečních a kosti křížové, protože jsou spojeny s membránami obklopujícími mozkomíšní mok, ale také na celém těle. Cenné informace získává terapeut velice rychle s ohledem na rychlost, amplitudu, symetrii, frekvenci a kvalitu cranio - sakrálního systému. Pozorováním tohoto procesu, jeho podporou a harmonizací se zabýváme.                                                                                                                                   Cranio - sacrální terapie pracuje na pomezí hmoty, energie a ducha. To, co vnímáme dotekem, tedy pulzace mozkomíšního moku je jev logicky vysvětlitelný a vnímatelný. Nezaměřujeme se na léčení nemocí, ale na podporu, tedy obnovení zdraví. Ten kdo praktikuje cranio - sacrální terapii nesmí dělat diagnózy a tvrdit, že léčí. Nejde o zdravotnickou metodu. Metoda se zaměřuje na zdraví, nikoli na nemoc, směřuje k moudrosti těla, jeho schopnosti a síle samoozdravného procesu a ty podporuje. Metoda se nezabývá diagnózou nemoci: pracuje na tom, čeho chceme docílit a ne na tom s čím chceme bojovat. Hledáme a vnímáme, to co funguje, zaměříme se tím směrem a systém podporujeme. K nemoci se otáčíme zády a otvíráme náruč zdraví. Nemoc je, z našeho úhlu pohledu, pouze vyjádřením zdraví, které ochraňuje samo sebe. Metoda je neinvazivní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organismus sám nechce, pouze mu naslouchá, nikdy nejde proti němu a pomáhá nastartovat samoléčebný autoregulační systém, který selhal. Pomáhá organizmu dostat se do rovnováhy komplexně, nikoli pouze částí. K uvolnění vnitřních sil v člověku dochází spontánně, láskyplným pozorováním a podporou intuitivní snahy o nastolení harmonie, jež vede ke zdraví; nikoli vůlí praktikanta, nebo tím, že se o něco snaží.                                                                                                                                                         Metodu lze úspěšně propojit s jinými druhy masáží a samozřejmě i s klasickou medicínou.

Klient leží na lehátku, obvykle na zádech a vnímá jemné doteky na hlavě a jinde na těle, přes oblečení. Může, ale nemusí mít různé prožitky a vize, neboť se místy čistí staré a nepotřebné programy vědomí i podvědomí. Je to metoda příjemná a bezpečná, nemusíte se jí bát; ve vyspělých zemích je součástí klasické medicíny. Nelze jí ublížit ani dítěti (novorozencem počínaje), ani umírajícímu člověku. Terapeut nikdy nejde proti vůli organismu, pouze jej podporuje v dosažení rovnováhy a tím pomáhá upravit tělesné pochody a nervovou soustavu tak, aby organismus dál pokračoval sám: nově a správně

Oběh mozkomíšního moku (liquor cerebrospinalis)                                                                                Principem vnímání cranio - sakrálního rytmu na fyzické úrovni je produkce a vstřebávání mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok je tvořen v I. a II. mozkové komoře, odtud se dostává do III. komory mozkové a dále vtéká do IV. komory mozkové, uložené na horní ploše prodloužené míchy. Odtud proudí do centrálního míšního kanálu a rovněž do prostoru pod tvrdou plenou mozkovou. Mozkomíšní mok tedy neustále omývá mozek i míchu. Tímto pohybem ve vymezeném prostoru vzniká uzavřený hydraulický systém, kde se neustále střídá jemný podtlak a přetlak, protože objem kapaliny se neustále mění. Střídání podtlaku a přetlaku je možné vnímat dotekem, protože velmi jemně hýbe jednotlivými lebečními kostmi a páteří a tento pohyb se přenáší z centra do všech okrajových částí těla a vnitřních orgánů ve vlnách. Tyto cykly a pohyby jsou vnímatelné dotykem rukou školeného terapeuta, který ví, kde a na jakých místech těla se má dotýkat. Pulzace mozkomíšního moku vytváří na různých místech těla "vlnobití" o různé kvalitě a frekvenci. Rukama terapeuta je vnímáno, zkvalitňováno a podporováno. Stejně tak vnímáme motilitu tkání (pohyblivost neovlivnitelná vůlí) a další jemné procesy.

Cranio - sackrální terapie je tedy podobná tomu, když hmatáme srdeční tep na zápěstí nebo pokládáme ruce na bránici a sledujeme plicní dech. Technika palpace je však jiná a ruce pokládáme jinam. Je to metoda naprosto bezpečná a nelze jí ublížit

Jaké mohou být následky poruch CS systému:

  • senzorické poruchy
  • motorické poruchy
  • neurologické poruchy
  • psychické dysfunkce

Indikace:

- bolesti a potíže různého původu u dospělých i dětí

- potíže spojené s nervovým systémem (mrtvění končetin atp.)

- potíže psychosomatického původu

- bolesti kloubů a páteře (artróza, skolióza, výhřezy plotének, ústřely)

- bolesti hlavy bez zjištěné příčiny, migrény

- zažívací potíže, reflux

- deprese, autismus, mentální retardace, Downův syndrom, epilepsie, cerebrální paralýza,         hyperkinetický syndrom

- stres, chronická únava, nespavost

- dýchací potíže, astma, alergie, záněty vedlejších nosních dutin, rýma i chronická

- opakované záněty středouší

- infekční nemoci, horečka, herpes (pásový opar)

- podpora při rekonvalescenci, pooperační péče

- poruchy rovnováhy a koordinace, křeče, tiky

- různé poruchy zraku a sluchu (zelený zákal, zánět spojivek, krátkozrakost, šilhání,                           meniere syndrom, tinitus)

- potíže způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku,                          včetně rekonvalescence po mozkové příhodě

- neuralgie trigeminu (trojklanný nerv)

- vysoký a nízký tlak

- posílení imunity a celkové vitality organismu

- PMS, hormonální nerovnováha

- inkontinence a noční pomočování

- potíže s otěhotněním, impotence

- v těhotenství (bolesti zad a hlavy, nevolnosti, příprava k porodu)

- zpracování porodního a poporodního traumatu

- podpora léčby závislostí

- poruchy učení, koncentrace, hyperaktivita

- detoxikuje a harmonizuje

- relaxační účinek, je vhodná jakou součást procesu osobního a duchovního rozvoje, i pro celkový pocit     pohody

Kontraindikace: zlomeniny lebkya nitrolební krvácení. CST je naopak vhodné zařadit v rámci rekonvalescence a rehabilitace.


Čas:  sezení trvá přibližně  hodinu